Nieuws

Mini seminar Talent Motivatie Analyse

Mini seminar Talent Motivatie Analyse

Donderdag 17 mei hadden we een bijeenkomst in Hotel Theater FIGI te Zeist over de TMA-methode met als thema ‘hoe kun je objectief iemands kwaliteiten inzichtelijk maken en deze ontwikkelen’.

Francisca Schröer (een van de grondleggers van de TMA) presenteerde de methode met de bijbehorende instrumenten hoe menselijke kenmerken in kaart te brengen waardoor iemand een objectief inzicht krijgt in zichzelf. Vanuit dit inzicht kan iemand zich effectiever matchen met functies en zich meer vanuit persoonlijke behoeften en kracht ontwikkelen en werken. Dat is ook de reden voor de NBCM om de TMA-methode op te nemen in de NBCM Contractmanager certificeringsprocedure.

Haar presentatie is terug te vinden op de NBCM-website onder het exclusief voor leden toegankelijke gedeelte (Mijn NBCM).

De TMA-methode, een korte introductie

De TMA-methode onderkent de volgende factoren die van invloed zijn.

Drijfveren en talenten
Een drijfveer is een stabiel menselijk behoeftepatroon (bijvoorbeeld de behoefte aan aanzien, afwisseling, dominantie). Een drijfveer krijgt vorm door alle (onbewuste) persoonlijke behoeften en de daarmee samenhangende denkpatronen, angsten en verlangens.

Een talent is een natuurlijke sterkte die zich vormt door de mate waarin een bepaalde drijfveer bij een persoon aanwezig is. Een talent (in combinatie met de onderliggende drijfveer) geeft het voorkeursgedrag van iemand aan, het gedrag dat iemand het liefst vertoont omdat dit naar eigen onbewuste maatstaven veilig en prettig is.

Competenties en cognitieve capaciteiten
Competenties zijn de gedragsvaardigheden die iemand bezit. De ontwikkeling van die vaardigheden wordt gestimuleerd of belemmerd door de omgeving waarin iemand zich bevindt. Daarnaast bepalen de drijfveren en talenten de aanleg die iemand heeft voor bepaalde competenties en daarmee ook de ontwikkelbaarheid ervan.

Cognitieve capaciteiten zijn de aangeboren vermogens die iemand heeft om logisch te redeneren en gemakkelijk vraagstukken te doorgronden en op te lossen.

De omgeving waar een persoon zich in bevindt
De omgeving kan een bepaalde organisatie zijn waarin iemand werkt of leert, maar kan ook de functie of rol zijn die iemand bekleedt of een situatie zijn waar iemand mee wordt geconfronteerd. De omgeving kan iemands talenten en competenties stimuleren of juist belemmeren.

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de NBCM nieuwsbrief. Blijf op de hoogte van de laatste updates.