Algemeen

Werkgroepen en SIG's

Special Interest Group Tooling voor Contractmanagement

Sinds december 2016 is een Special Interest Group (SIG) actief die zicht toelegt op het onderwerp Tooling voor Contractmanagement. De SIG heeft als doelstelling om de kennis op het gebied van tools (zoals met name software) voor contractmanagement te verkennen en toegang te maken middels onder andere een publicatie over dit onderwerp. Leden van de NBCM vinbden de publicaties in de bibliotheek in het besloten gedeelte van de website.

De SIG bestaat uit Martijn van de Bor, Jean Paul Sorée, Robert Grandia en Reinold van Bruggen. Indien u interesse heeft in deelname aan de SIG of anderszins een bijdrage wilt leveren, neem dan contact op met het bestuur via info@nbcm.nl.

Mocht u een belangwekkend onderzoek of publicatie onder de aandacht willen brengen bij de SIG, neem dan contact op via info@nbcm.nl

 

Eerdere Werkgroepen:

 

Werkgroep Definities
De werkgroep Definities heeft zich (onder aanvoering van achtereenvolgens Marina Berghuijs en Wim Buijs) toegelegd op de nauwkeurige bepaling van het vakgebied van contractmanagement. Niet verwonderlijk om beginnen met wat is te verstaan onder een contract en vervolgens met de onderkennen levenscyclus van een contract met de bijbehorende focus en activiteiten en dat zowel aan de inkoopzijde als aan de verkoopzijde van een contract. Ook de bepaling van de roverdeling is aan bod gekomen met de bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de contracteigenaar, de contractmanager en de contractbeheerder. De uitkomsten van de werkgroep zijn vervolgens opgenomen in de NBCM uitgave De Competente Contractmanager.

 

Werkgroep Competenties
De werkgroep Competenties heeft zich (onder aanvoering van achtereenvolgens Chiel Huisman en Stef Spierings) toegelegd op de bepaling van de benodigde kwaliteiten/competenties van een contractmanager. Allereerst is afgesproken wat de werkgroep verstaat onder het begrip competentie zijnde de combinatie van kennis, vaardigheden, ervaring en affiniteit met een werkgebied. Vervolgens zijn bepaalde kennisgebieden (zoals juridische zaken, Europese aanbesteding en financiele zaken) verdiept en is voor de competenties gezocht (en gevonden bij het TMA model van eHRMVison) naar een hanteerbaar model voor de nadere detaillering. De uitkomsten van de werkgroep zijn vervolgens opgenomen in de NBCM uitgave De Competente Contractmanager.

 

Werkgroep Certificering
In aansluiting op de werkgroepen Definities en Competenties die het NBCM boekwerk ‘De competente contractmanager’ hebben samengesteld, is de werkgroep Certificering in gang gezet. Daarin is eencertificeringsschema voor contractmanagers ontwikkeld inclusief  een classificatie voor contract complexiteit en bijbehorende functiezwaarte. Voor het uitvoeren van de certificeringswerkzaamheden is een overeenkomst met KIWA gesloten. Meer informatie over de certificering (zoals de eisen) en de mogelijkheid om aan te meen vindt u op de site van KIWA.

Agenda

Geen items.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de NBCM nieuwsbrief. Blijf op de hoogte van de laatste updates.