Algemeen

Certificering

NBCM CERTIFICERING
 
Aantoonbare kwaliteiten van een contractmanager
De NBCM heeft professionalisering van het vakgebied hoog in het vaandel staan. Daarom
heeft de vereniging een norm ontwikkeld waarmee de contractmanager zijn kwaliteiten op
een onafhankelijk wijze kan laten vaststellen.
 
Drie niveaus:
Register Contractmanager-Uitvoerder, -Specialist, -Leider
Een contractmanager kan zich op drie verschillende niveaus laten certificeren: uitvoerder,
specialist en leider. De niveaus verschillen in ervaring, complexiteit van de gemanagede
contracten en uitgevoerde werkzaamheden. Een volledige specificatie van de eisen, een
beschrijving van de procedure en de kosten is te vinden op de site van KIWA. Aanmelden
voor certificering kan ook op deze site. Een certificaat is drie jaar geldig en kan met een
verkorte procedure (en bij gebleken geschiktheid) worden verlengd. Het is niet nodig voor
de niveaus Specialist en Leider om op het voorliggende niveau te zijn gecertificeerd.
Ben je lid van de NBCM dan krijg je een korting van € 100,- op de kosten van certificering.
 
Titel
Een gecertificeerde contractmanager mag afhankelijk van zijn niveau de titel RCM-U, RCM-
S, RCM-L voeren en een social media button gebruiken.
Onafhankelijk
De NBCM is een beroepsvereniging die onafhankelijk is van methoden, opleiders en
leveranciers van systemen. NBCM ontvangt dan ook geen inkomsten uit de certificering; de
vergoeding die kandidaten betalen is uitsluitend bestemd ter afdekking van de kosten.
De NBCM heeft de normen voor de drie niveaus opgesteld en laat de toetsing aan de norm
uitvoeren door KIWA, een deskundige en onafhankelijke partij. KIWA heeft veel ervaring in
certificering, zowel van producten als van persoonscertificering.
 
Waarom certificeren (voor de contractmanager)
Een certificering is een belangrijke aanvulling op je cv. Het geeft aan dat een
onafhankelijke partij jouw kennis, vaardigheden, niveau van de gemanaged contracten en
je behaalde resultaten heeft vastgesteld. Een belangrijk gegeven voor een opdracht- of
werkgever om de keuze voor jou op te baseren.
 
Waarom certificeren (voor opdracht- en werkgevers)
Een cv vertelt veel maar niet alles en papier is geduldig. Met onafhankelijk vastgestelde
kwaliteiten van de kandidaat is er meer zekerheid over het beoogde resultaten.

Agenda

Geen items.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de NBCM nieuwsbrief. Blijf op de hoogte van de laatste updates.