Nieuws

Verslag bijeenkomst 11 september 2019

Verslag NBCM Event leveranciersmanagement woensdag 11 september 2019

Doel van de bijeenkomst:

Kennisdeling en ontwikkeling op het gebied van leveranciersmanagement en supplier relationship management in combinatie met juridische aspecten / impact op contracten.

Het programma bestond uit een ronde-tafel sessie en een presentatie van Nuon. Voor de ronde-tafel sessie zijn de deelnemers in twee groepen van ieder 10 personen verdeeld met ieder een moderator en iemand die aantekeningen maakt. De conclusies van elke groep zijn plenair besproken en worden in dit verslag kort weergegeven.

Aansluitend heeft Robert van Es van NUON als gastspreker een presentatie over de praktijk bij Nuon verzorgd. En in een informele setting hebben we onder het genot van een drankje de verschillen en / of overeenkomsten tussen te theorie en de praktijk besproken.

Het was een bijeenkomst waarin meerdere aspecten tegelijk werden bekeken en iedereen was erg enthousiast over de opzet en het interactieve karakter. Natuurlijk as het ook leuk om iedereen weer te zien na de vakantie.

Korte weergave van de conclusie per groep:

Groep 1:

Groep een kwam al snel te praten over de definities van leveranciersmanagement wat is dat eigenlijk en wat is de positie van de leveranciersmanager binnen en buiten zijn organisatie. De samenwerking en de verhouding die hij heeft met contractmanager en de relatie manager is van cruciaal belang, immers je moet het samen doen en alleen dan kun je je sterk maken.

Waar zou een leveranciersmanager zijn pijlen op moeten richten. De visie van het bedrijf, waar wil het bedrijf naar toe in de toekomst en wat betekent dat voor de relaties die de organisatie met  leveranciers aan wil gaan. Daarnaast dient hij een gedegen marktkennis te hebben.

Verder is er gesproken over welke vorm je moet geven aan je relatie met je leveranciers. Niet alleen als het goed gaat maar ook in tijden van escalatie of crisis.

Groep 2:

Groep twee startte met te kijken wie er dan aan de tafel zaten in deze discussie en kwam al snel tot de conclusie dat zowel afnemers als aanbieders in de groep aanwezig waren. Vervolgens heeft iemand iets verteld over een praktijk situatie. Er is gesproken over raamcontracten, onderaanneming en hoe je daarmee omgaat.. Welke issues spelen er in de keten en hoe ga je daarmee om.

Ook bedacht de groep dat het niet alleen om de issue die op tafel ligt gaat maar ook het grotere plaatje dat speelt. Het initiatief nemen leidt best vaak tot goede response of ideeën die je helpen.

Ook is geconstateerd dat grotere partijen soms weerbarstig zijn en werken met een leveranciersmanagement club die voor de organisatie de honneurs waarneemt. Ook kun je als individu , omdat je op afstand staat, niet altijd aan de knopen draaien die je wilt.

De centrale vraag is hoe kom je tot meerwaarde en ook hier was partnership essentieel . Samen en innovatief met interesse in elkaar kom je verder.

Het was een zeer leerzame en gezellige avond !!

Gr Erik Kiekens

Afbeelding: 

Agenda

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de NBCM nieuwsbrief. Blijf op de hoogte van de laatste updates.