Nieuws

NBCM Nieuwsbrief maart 2019

NIEUWSBRIEF 15 maart 2019

 

Voorwoord van het bestuur

In deze nieuwsbrief vragen wij jouw aandacht voor de vele veranderingen die er zoal zijn. Eind 2018 is het eerste CM certificaat uitgereikt aan Bianca Schipper. Daarnaast heeft Henk de Olde na 8 jaar bestuurswerk binnen de NBCM aangegeven om in 2019 zijn functie neer te leggen. Daarom vind je hieronder een oproep voor een nieuw bestuurslid. Mocht je daar geen belangstelling voor hebben, maar loop je rond met een goed contractmanagement onderwerp dat meer aandacht verdient, dan kun je contact zoeken met een van de bestuursleden. Verder nog de opmerking dat ik na een dienstverband van 20 jaar bij Rabobank het besluit heb genomen om als ZZP-er verder te gaan. Op zoek naar interessante nieuwe CM opdrachten in een andere omgeving, klaar om te veranderen, benieuwd naar nieuwe mensen en organisaties om mee samen te werken. Wat ga jij in 2019 anders doen? Lees deze nieuwsbrief verder voor meer inspiratie en over de kleine of grote veranderingen die er zijn.

 

Namens het bestuur, Rense Feenstra

 

Impressie van de 10e Nationale Contractmanagement Conferentie - 12 februari 2019

Op 12 februari jl. was de 10e editie van de NCMC. Graag wil ik jullie een impressie geven van de dag. De ontvangst in Hotel Houten begon om 09:00 met koffie. De opkomst was overweldigd, meer dan 200 mensen! En dat is een record. Het is leuk om te horen dat dit aantal steeds verder groeit want uiteindelijk zijn het allemaal collega’s van jou en mij en zegt het in mijn idee ook iets over ons vakgebied dat steeds serieuzer genomen wordt.

 

Verdraaide organisaties

Na de introductie en het welkomstwoord was er een centrale presentatie van Wouter Hart (bestseller auteur van o.a. “ verdraaide organisatie”). Op een leuke manier liet hij ons begrijpen dat regelgeving maar ook onze contracten prima zijn maar dat het uiteindelijk belangrijk is de bedoeling in de gaten te houden. De grappigste illustratie hiervan die mij is bijgebleven was een filmpje waarin een doventolk aan iemand (die een ernstige gehoorbeschadiging heeft en 100% doof is) en die het gras aan het maaien is, vraagt waarom hij een gehoorbeschermer opheeft. De man antwoord omdat het moet van de voorman als je grasmaait moet je gehoor beschermd worden dat zijn de regels !

 

Pitches en parallelsessies

Vervolgens waren er de pitches van de 8 ochtend gastsprekers die in parallelsessies verschillende onderwerpen behandelde. Ik ben zelf naar Cocky Brouwer geweest die in haar presentatie vertelde over haar praktijkervaringen in het veranderingstraject waar Schiphol in zit, vooral ook met betrekking tot het managen van de contracten als de handtekening is gezet. De do’s-and-don’ts die zij zelf heeft ervaren en waarvan zij zaken geleerd heeft die leiden tot betere resultaten in de toekomst. Haar conclusie was: Juist als je de ‘pijn’ gevoeld hebt van wat er fout gaat, zul je het daarna anders doen!

Toekomst van contractmanagement
Ook heb ik de sessie bezocht van Harry Brink. Hij nam ons mee naar de toekomst van contractmanagement. Wat gaat er veranderen? O.a. automatisering, blockchain en algoritmen gaan steeds meer invloed krijgen. Wat betekent dat voor de benodigde talenten en competenties van de toekomst? Wat zal anders worden en wat zal blijven? Samen hebben we interactief een kijkje genomen naar de competenties en talenten die vermoedelijk in de toekomst het meest nodig zijn.

Na een uitstekende lunch was er een paneldiscussie en aansluitend de middag parallel sessies.

De NBCM was gevraagd daar een sessie over certificering te verzorgen hetgeen Henk de Olde en ik samen hebben verzorgd. De sessie was zeer goed bezocht en er kwamen vele vragen uit het publiek. Het publiek was onder de indruk dat NBCM een strakke certificeringsprocedure heeft opgezet, om recht te doen aan het groeiende belang van de functie van contractmanager en tevens te voldoen aan de vraag om je als contractmanager te kunnen certificeren.

In een van de middag parallel sessies stond ook een bekend van de NBCM, Otto von der Fuhr. Hij bracht een inspirerend verhaal dat er de afgelopen jaren veel is veranderd binnen KPN. Om als contractmanager van toegevoegde waarde te blijven voor die organisatie, verandert ook de inhoud van de rol van de contractmanager continue.

Hierna was het tijd voor de uitsmijter en dat was Margriet Sitskoorn, wederom een bestsellerauteur van o.a. “IK 2” Zij is hoogleraar klinische neuropsychologie aan de universiteit van Tilburg. Haar onderzoek spitst zich toe op hoe gedrag en omgeving invloed op mensen uitoefenen en hoe men op deze manier de emoties, gedrag en vaardigheden van mensen kan beïnvloeden. Zeer interactief zette Margriet het publiek consequent op het verkeerde been en toonde zij aan dat wij soms geen idee hebben waarom wij zaken doen maar dat we die zo doen omdat het “ voorgeprogrammeerd” in ons brein zit.

Als afsluiting was er nog een netwerkborrel, al met al een SUPER dag !!!
 

Erik Kiekens

 

Wijziging adres of contactgegevens?

Als je verhuist of een nieuw emailadres krijgt is het belangrijk om dit door te geven aan het secretariaat van de NBCM via info@nbcm.nl. Op deze manier blijft het contact met de vereniging in stand en blijf je iedere maand de uitnodigingen voor seminars en de Nieuwsbrief ontvangen. Voor de vereniging bespaart het tijdig doorgeven veel uitzoekwerk bij het versturen van het jaarlijkse contributie verzoek en blijft de ledenadministratie actueel.

 

Rense Feenstra

 

Special Interest Group Tooling

Interesse om mee te denken over tooling voor contractmanagement, ervaringen met de selectie of implementatie van een contractmanagement software of heb je een vraag of onderzoeksopdracht op dit gebied? Meld je dan aan bij de Special Interest Group Tooling van de NBCM. Wij denken graag met jou over dit thema mee. Stuur een mail aan info@nbcm.nl of bel Robert Grandia op 06 37171550. Wij horen het graag.

 

Robert Grandia

 

Bestuursfunctie Activiteitencoördinator beschikbaar.
Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering van 19 maart legt bestuurslid Henk de Olde zijn bestuursfunctie neer. Henk nadert zijn pensioen en heeft bij zijn werkgever inmiddels zijn activiteiten rond contractmanagement neergelegd en wil datzelfde doen binnen het Bestuur. Tijdens de ledenvergadering zullen we Henk op passende wijze gaan bedanken voor zijn inzet.

Dat betekent echter dat we een vacature in het Bestuur hebben.  De portefeuille die Henk heeft is die van activiteitencoördinator. 

Wij roepen geïnteresseerde leden voor deze bestuursfunctie dan ook op om zich bij ons te melden.

Dat kan middels bij mij met een mailtje naar gertjanvlasveld@nbcm.nl of telefonisch op 0644351529.

Je kunt je belangstelling uiteraard ook via een van de andere bestuursleden kenbaar maken.

Benoeming van nieuwe bestuursleden vindt plaats door de algemene ledenvergadering. Wij zouden dan ook graag deze week een reactie ontvangen.

 

Gert-Jan Vlasveld
Voorzitter Bestuur NBCM

Afbeelding: 

Agenda

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de NBCM nieuwsbrief. Blijf op de hoogte van de laatste updates.